NÁHRADNÉ DIELY

Už z názvu vyplýva, čo môžete nájsť v tejto kategórii. Postupne dopĺňame všetky náhradné diely na naše výrobky. Odporúčame využiť filter a získate tak prehľadnejší zoznam dielov, ktoré hľadáte. Na základe mnohých dopytov pridávame aj rozkres a zoznam náhradných dielov pre naše výrobky.

ZOZNAM DIELOV

Rozkres kosačky RKT Kosačka RKT

Hriadel hlavyný ETECH 1
69 € / ks
Kód: NDTK006002A
Hriadel hlavyný RKT 1
58 € / ks
Kód: NDTK006002-
Chránička skrutiek 1
16,50 € / ks
Kód: NDTK006003A
Klzak 2
41 € / ks
Kód: NDTK006005-
Kolík 6x12 1
0,45 € / ks
Kód: NDTK006060-
Ložisko 6005 2RS 1
3,90 € / ks
Kód: NDTK006L-11
Ložiskové teleso 1
33 € / ks
Kód: NDTK006004-
TANIER 700 1
43 € / ks
Kód: NDTK006006C
Prítlačný krúžok 1
11 € / ks
Kód: NDTK0060251
Skrutka M6x20 1
0,30 € / ks
Kód: NDTK006130-
Skrutka noža kosačky RKT 1
4,50 € / ks
Kód: NDTK006010-
Nôž kosačky RKT
3,50 € / ks
Kód: NDTK006009-
12 položiek celkom