NÁHRADNÉ DIELY

Už z názvu vyplýva, čo môžete nájsť v tejto kategórii. Postupne dopĺňame všetky náhradné diely na naše výrobky. Odporúčame využiť filter a získate tak prehľadnejší zoznam dielov, ktoré hľadáte. Na základe mnohých dopytov pridávame aj rozkres a zoznam náhradných dielov pre naše výrobky.

ZOZNAM DIELOV

Rozkres kosačky RKT Kosačka RKT

Remenica 160 1
22 € / ks
Kód: NDTK006035B
Remenica 180 1
22,50 € / ks
Kód: NDTK006035C
Remenica 280 1
28,90 € / ks
Kód: NDTK006008-
Remenica 85 1
33 € / ks
Kód: NDTK006007-
Remenica pohonu 1
12,50 € / ks
Kód: NDTK006012-
Remenica 120 1
17,30 € / ks
Kód: NDTK006084-
Remenica s čapom 1
20 € / ks
Kód: NDTK006083-
7 položiek celkom