NÁHRADNÉ DIELY

Už z názvu vyplýva, čo môžete nájsť v tejto kategórii. Postupne dopĺňame všetky náhradné diely na naše výrobky. Odporúčame využiť filter a získate tak prehľadnejší zoznam dielov, ktoré hľadáte. Na základe mnohých dopytov pridávame aj rozkres a zoznam náhradných dielov pre naše výrobky.

ZOZNAM DIELOV

Rozkres kosačky RKT Kosačka RKT

Ložisko 6005 2RS 1
4,30 € / ks
Kód: NDTK006L-11
Ložisko 6202 2RS 1
3,80 € / ks
Kód: NDTK006L-04
Ložisko 6203 2RS 1
5,40 € / ks
Kód: NDTK006L-15
3 položiek celkom