Referencie

 
 
 
Úvod > Referencie
 

Pracovný kolektív výrobnej spoločnosti TECAK-KOVO, s.r.o. pod vedením Ing. Jozefa Tecáka spolupracuje s niektorými partnermi už aj 22 rokov. To svedčí o kvalite spolupráce i samotnej kvalite realizácie kompletných zákaziek od cenových ponúk cez výrobu oceľových konštrukcií po konečné odovzdania hotových diel.

 

 


VÝROBA

 

ENEGYCO, s.r.o., Rožňava

 • náhradné diely VP1 - skruber, morný kužeľ, plynové potrubia
 • plášť ventilu a difuzora prašníka VP3
 • oceľová konštrukcia skruber VP3
 • potrubie čistého plynu a demistera DN 2100mm tr. 17
 • časť skrúbra  VP3 - vostavba skrúbra
 • horný a dolný kužeľ prašníka VP3
 • plášť prašníka
 • venturiho práčka
 • fúkanie práškového uhlia do VP1
 • úprava rozvodu kyslíka a dusíka

BUKÓZA, a.s., Hencovce

 • článkové reťaze
 • šnekových podávačov mat. tr. 11 a 17
 • nádrže 5m3
 • redlerove články RPV
 • dvojčlánky na zauhľovanie kotlov K1 a K2
 • článková reťaz dopravníka 109, 801
 • výpalky - panciere bočnej a zadnej steny TB 22 K1

SEA - Zlín Malenovice (CZ)

 • vzduchové potrubie

FIBERSTRUCT, s.r.o., Strážske

 • zábradlie

VSŽ, a.s., Košice

 • pojazdné vozy dymníka
 • horákové ústia
 • clony merania technických plynov
 • nerezové sondy
 • plášť venturiho skrine
   

VÝROBA A MONTÁŽ

 

Bukóza, a.s., Hencovce

 • dopravníky pre linku na balenie celulózy
 • plošiny na stavbe PÍLNICA SM GUĽATINY
 • skrine tlukadlových plynov
 • kužeľové časti číriaceho reaktora
 • dymovod RK III
 • dymovody laminérov RK III
 • vzduchovody RK III
 • GO tlukadlových mlynov kotlov K1 a K2
 • nádrž na zelený luh
 • tlmič hluku RK III
 • šnek KDO
 • nárazníky EO elektrofiltra
 • dymovody na NE
 • potrubná trasa DN 500 TG 12 MW

TP2, s.r.o., Strážske

 • rozdeľovač a potrubie surovej vody

EUROVIA-Cesty, a.s., Košice

 • zábradlie na moste - Matúškova ul., Spišská Nová Ves
 • zábradlie na rýchlostnej ceste R1 - Beladice, Tekovské Nemce

ZŠ Juh, Vranov nad Topľou

 • oplotenie areálu ZŠ

CHEMLON, a.s., Humenné

 • adaptácia L-20 VPK na SD process
 • zásobník granulátu (nerez) 10m3, 15m3 (2ks), 50m3
 • plniaci zásobník (nerez) 1,5m3, 3m3
 • vzduchotechnika - odsávanie z galiet a trysiek
 • preparačná nádrž OPT
 • prípravná nádrž OPT 2
 • miešanie granulátu
 • vedenie koša
 • ejektor
 • predlohový vozík
 • prstencová lavica

VSŽ, a.s., Košice

 • zariadenie presného zavážania prísad (legúr)
 • kolektor plynového potrubia
 • dymovody

 


REKONŠTRUKCIA A MONTÁŽ

 

CHVB, s.r.o., Bohunice (CZ)

 • turbogenerátor TG 12 MW - oceľová konštrukcia
 • kondenzačno-odberová turbína TG 1

Bukóza, a.s., Hencovce

 • potrubná trasa DN 500 z vodárne do chemickej úpravne vody

VSŽ, a.s., Košice

 • renovácia kesónov
 • renovácia dymníkov
 • generálna oprava mokrej plynočistiarne konvertora K-5
 • generálna oprava redukčnej a ventilových staníc