Ponuka, Kovovýroba, CNC

 
 
 
Úvod > Ponuka
 

Podľa Vami zadanej výkresovej dokumentácie vypracujeme cenovú ponuku, následne spoľahlivo a kvalitne zrealizujeme Váš projekt.
PonukaHlavná ponuka                     

  • z á m o č n í c t v o     výroba oceľových konštrukcií, konštrukčných celkov, technologických kompozícií
    z čierneho plechu a nerezu (plošiny, stojiská, kontajnery, brány, nádrže, zábradlia .. )
  • t v á r n e n i e    p l e c h o v     ohraňovací lis, zakružovačky (potrubia, zásobníky, sila, .. )


Pridružená ponuka                                               

  • d e l e n i e   m a t e r i á l u     plazma, bomar, hydraulické nožnice
  • k o v o o b r á b a n i e     CNC sústruženie, sústruženie, obrábacie stroje - frézy, automaty, poloautomaty
  • p o v r c h o v á    ú p r a v a     nanášanie farieb striekaním a náterom, práškové lakovanie