Malotraktory - príslušenstvo, Malotraktory

 
 
 
Úvod > Malotraktory - príslušenstvo
 


Bubnová kosačka
RKT-710


viac o výrobku


Prívesný vozík
PVT-400, PVT-500


viac o výrobku
 

Nosič náradia
NNT-2


viac o výrobku

Sadzač zemiakov
SZT-1


viac o výrobku


 


Valec trávny so sedačkou
VT-100 PLUS

viac o výrobku


Aerátor - prevzdušňovač
A-100


viac o výrobku
 

Brány ťahané
BT-800


viac o výrobku

Smyk
S-1250


viac o výrobku


 


Radlica na sneh
R-1000


viac o výrobku


Valec trávny
VT-100


viac o výrobku
 
KOMBI
Pasívny kultivátor
KOMBI


viac o výrobku
Plečka
Plečka pasívna
40x12
(drážky)

viac o výrobku


 


Nastavovcie teleso
NT


viac o výrobku


Rám univerzálny
RU


viac o výrobku
 

Rám jednoduchý
RJ


viac o výrobku

Rám jednoduchý do NT
RJJ


viac o výrobku


 


Pluh osypovací
40x12 (drážky)


viac o výrobku

PO-1
Pluh orací 1-stranný PRAVÝ
PO-1


viac o výrobku
 
PO-1L
Pluh orací 1-stranný ĽAVÝ
PO-1L


viac o výrobku

Vyorávač zemiakov
VZ-1


viac o výrobku


 


Pluh orací obracací 180°
PO-2 180°


viac o výrobku


Pluh orací obracací 90°
PO-2 90°


viac o výrobku
 

Návleky orebné 5,00x12
MITAS / SÁVA


viac o výrobku

Valec prútový
VP-1


viac o výrobku


 


Radlička šípová


viac o výrobku


Úchyt k rámu
ÚCHYT 40x12


viac o výrobku
 

Úchyt rámu
ÚCHYT 30x10


viac o výrobku

Úchyt k rámu - univerzálny
ÚCHYT UNI


viac o výrobku


 


Stojan malotraktora


viac o výrobku


Spona MJ a adaptéra


viac o výrobku

Drvič DT-1
(lúpač obilovín)


viac o výrobku


Rukoväte Tecak
(bez / s MJ)


viac o výrobku