Kvalita

 
 
 
Úvod > Kvalita
 

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009


Spoločnosť TECAK-KOVO vybudovala a uplatňuje efektívny systém manažérstva kvality ISO 9001:2008, ktorého cieľom je vypracovať a následne udržiavať kvalitu a stabilitu svojich procesov, riadenie a neustále zlepšovanie týchto procesov pre dlhodobú a stabilnú schopnosť uspokojovať potreby svojich zákazníkov. Systém manažérstva kvality Q.M.S. je jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených zásad.


 

                        ISO 9001:2008                             

 


WPQR - Schválenie postupov zvárania

 

Spoločnosť TECAK-KOVO, s.r.o. je držiteľom osvedčení o schválení postupu zvárania kovových materiálov pre spôsoby zvárania 111, 135  a ocele 12 022.1, 11 375.1, WNR 1.4571, S 235 JRG2 podľa normy STN EN 15 614-1.materiálov pre spôsoby zvárania 111, 135  a ocele 12 022.1, 11 375.1, WNR 1.4571, S 235 JRG2 podľa normy STN EN 15 614-1.